Met heel je hart

27/11/2016 Mark van Leeuwen

Haar stijl omschrijft ze als ‘losjes’. Als de ceremonie een informeel karakter mag hebben, is ze naar eigen zeggen op haar best, maar ze kan zich ook naar een formele setting voegen. We leren Wenka von Meijenfeldt kennen als een spontane vrouw met stralende ogen. De dienst ‘Met heel je hart’ is van haar. Voor huwelijk én afscheid.

“Als spreker word ik zowel door uitvaartondernemers benaderd, als door familie van een overledene”, vertelt Wenka, op een bankje bij zee. “Ik toon respect voor geloof, achtergrond of levensovertuiging en kan me goed inleven. Voor degenen die het fijn vinden om aan het afscheid een waardevolle herinnering over te houden, wil ik er graag zijn.

Het verhaal dat ik schrijf, is puur, echt en eerlijk. Een verhaal dat recht doet aan de overledene, maar ook aan de herinneringen die nabestaanden hebben. Het gaat veelal over liefde en verbondenheid. Daarnaast versta ik de kunst om een goede balans te creëren tussen zwaar en luchtig, verdriet en humor, terugblikken en vooruitkijken.”

Differend, afscheid, uitvaart, Met heel je Hart, Wenka von Meijenfeldt, ceremoniespreker, afscheidsceremonie, herdenking

‘Voor degenen die het fijn vinden om aan het afscheid een waardevolle herinnering over te houden, wil ik er graag zijn’

Wenka von Meijenfeldt

Een persoonlijke ceremonie vraagt om een grondige voorbereiding. Volgens Wenka zijn nauw contact met de familie, oprechte aandacht, een luisterend oor en het verzamelen van verhalen belangrijke ingrediënten voor succes. Ook probeert ze familie te stimuleren om zelf een bijdrage te leveren. Denk daarbij aan tekeningen maken, de kist sluiten, met elkaar kaarsen aansteken, bloemen neerleggen en persoonlijke boodschappen meegeven.

“Muziek past ook goed bij een ceremonie”, vervolgt Wenka. “Mijn ervaring is dat liederen precies datgene aanvullen waar woorden tekortschieten. Bij ceremonies met een kerkelijk karakter is zingen vaak een getuigenis van de hoop die men heeft op het leven ná dit leven.”

Met heel je hart

Wenka von Meijenfeldt | 06 8334 1597 | Met heel je hart